Informatii de interes public in conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public


     Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice:

     Legea nr. 550 / 13.12.2004 privind organizarea si functionarea Jandarmeriei Romane.
     Pe langa acest act normativ de baza, atributiile Jandarmeriei Romane mai sunt reglementate si prin alte legi si regulamente:
   - O.G. nr. 63/28.06.2003 privind organizarea si functionarea M.A.I.;
   - Legea nr. 60/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice;
   - Legea nr. 61/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire a ordinii si linistii publice;
   - Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive;
   - Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor de foc si al munitiilor;
   - Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectiei persoanelor.

     Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice:

     Structura organizatorica a I. J. J. Tulcea:

Comandament
Conducerea Inspectoratului;
Secretariat, Documente Clasificate si Arhiva;
Informare, Relatii Publice si cu Publicul;
Juridic;
Resurse umane;
Psihologie;
Financiar;
Statul Major;
Logistica;
Subunitati misiuni     Atributiile departamentelor:
     Conducerea Inspectoratului de Jandarmi Judetean Tulcea este exercitata de inspectorul sef care, in indeplinirea atributiilor functionale, se consulta si este sprijinit de un prim-adjunct, un adjunct si de ofiteri specialisti, potrivit competentelor si atributiilor specifice.
     Secretariat, Documente Clasificate si Arhiva are ca obiectiv gestionarea activitatii pe linie de secretariat, registratura si arhiva.
     Informare, Relatii Publice si cu Publicul are ca obiective principale promovarea imaginii Jandarmeriei Tulcea in randul cetatenilor, mediatizarea activitatilor si rezultatelor obtinute in presa scrisa si audio-vizuala, organizarea si desfasurarea unor activitati de relatii publice in parteneriat cu societatea civila.
     Juridic asigura aplicarea stricta a legilor si actelor normative in vigoare.
     Resurse Umane organizeaza si coordoneaza pregatirea continua a personalului, desfasoara activitati pentru selectionarea, incadrarea si evidenta cadrelor militare si a personalului contractual.
     Psihologie asigura asistenta psihologica personalului.
     Financiar raspunde de asigurarea financiara a unitatii.
     Statul Major planifica, organizeaza, conduce, coordoneaza si controleaza structurile operative in executarea misiunilor specifice.
     Logistica asigura dotarea cu mijloace materiale, de transport, comunicatii, aparatura si echipamente necesare indeplinirii atributiilor si misiunilor specifice.
     Subunitati misiuni: asigurarea, mentinerea si restabilirea ordinii publice in zona de responsabilitate; protectia institutionala, a transporturilor de valori, transporturilor de produse cu caracter special si de corespondenta clasificata.
     Structura administrativa reprezinta structura specializata a inspectoratului, destinata pentru executarea de reparatii, intretinerea cazarmilor, a instalatiilor si spatiilor inspectoratului.
     Popota de unitate este structura specializata a inspectoratului, destinata pentru achizitionarea alimentelor, prepararea si distribuirea hranei personalului unitatii.

     Programul de functionare
     Inspectoratul de Jandarmi Judetean Tulcea este unitate operativa.

     Programul de audiente al conducerii I. J. J. Tulcea:

Inspector șef Colonel BORDEI Ion marti 10.00 - 12.00
Prim-adjunct al Inspectorului șef Locotenent-colonel DULUCHIAN Dragoș miercuri 13.00 – 15.00
Adjunct al Inspectorului șef Colonel NICOLAU Florian joi 13.00 – 15.00

     Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice:

     Conducerea Inspectoratului de Jandarmi Judetean Tulcea:

Inspector șef Colonel BORDEI Ion
Prim-adjunct al Inspectorului șef Locotenent-colonel DULUCHIAN Dragoș
Adjunct al Inspectorului sef Colonel NICOLAU Florian


     Responsabilul cu difuzarea informatiilor publice:

Sergent major Serban Anca
Date de contact:
Telefon: 0240/534012, 0240/534014
Mobil : 0749034780
Fax: 0240/534919
E-mail: contact@jandarmeriatulcea.ro

     Coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de email si adresa paginii de internet:

Denumirea: Inspectoratul de Jandarmi Judetean Tulcea
Sediul: municipiul Tulcea, str. Isaccei, nr. 105
Numerele de telefon: 0240/534011, 0240/534012
Numarul de fax: 0240/534919
Adresa de e-mail: contact@jandarmeriatulcea.ro
Adresa paginii de internet: www.jandarmeriatulcea.ro

     Sursele financiare:

     Bugetul de stat si extrabuget.

     Lista cuprinzand documentele de interes public emise de catre Inspectoratul de Jandarmi Judetean Tulcea:

     - Structura organizatorica, atributiile;
     - Evaluarea anuala a activitatilor desfasurate;
     - Sinteze ale activitatilor si rezultatelor obtinute de personalul unitatii in domeniul ordinii publice si sigurantei cetateanului;
     - Masuri de interes public intreprinse de catre unitate pentru asigurarea sigurantei cetateanului, asigurarea si restabilirea ordinii publice;
     - Comunicate de presa, buletine informative, documentare de presa, brosuri, pliante, afise, ghiduri, publicatii proprii privind activitatile institutiei;
     - Materiale prezentate in cadrul conferintelor de presa si declaratii de presa;
     - Declaratii de avere;
     - Documente privind organizarea activitatii de valorificare a mijloacelor fixe scoase din functiune si a bunurilor materiale disponibilizate sau casate;
     - Date privind dotarea unitatii cu anumite categorii tehnice;
     - Informatii privind activitatea de recrutare si selectie a candidatilor pentru institutiile de invatamant ale Ministerului Afacerilor Interne;
     - Documente necesare desfasurarii concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
     - Prioritatile in domeniul resurselor umane;
     - Informatii privind organizarea licitatiilor la nivelul unitatii, conform legislatiei in vigoare.

     Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate de catre Inspectoratul de Jandarmi Judetean Tulcea:

     - Lista unitatilor cu care I.J.J. Tulcea are incheiate contracte de prestari servicii pentru paza şi protectia obiectivelor, a transporturilor cu caracter special, de bunuri şi valori in conformitate cu prevederile Legii nr. 333 din 2002 şi HG 1486 din 2005;
     - Tarifele care se aplica pentru paza şi protectia transporturilor cu caracter special (pe categorii de personal, tipuri de autovehicule, etc.);
     - Documente privind concursurile desfaşurate pentru incadrare din sursa externa;
     - Cereri, petitii, memorii, sesizari ale cetatenilor;
     - Propuneri de modificare a legislatiei in domeniul resurselor umane;
     - Documente de mediatizare a ofertei educationale in institutiile de invatamant ale M..A.I. şi M.Ap.N.;
     - Documente privind pregatirea continua a personalului;
     - Documente privind activitatile de educatie şi traditie in unitate;
     - Documente privind pregatirea personalului prin cursuri;
     - Organigrama unitatii;
     - Propuneri la proiecte de acte normative care vizeaza competentele legale ale Jandarmeriei Romane;
     - Puncte de vedere privind interpretarea unor acte normative;
     - Documente informative remise mass-media;
     - Extrase de presa;
     - Documente de planificare, organizare şi materiale de sustinere a activitatilor de relatii publice;
     - Raspunsuri la solicitari de informatii de interes public;
     - Documente privind achizitiile;
     - Documentatie privind ofertele de produse;
     - Documente privind nevoile de reparatii a tehnicii din dotare;
     - Documente legate de activitatea de distribuire/redistribuire mijloace si materiale specifice;
     - Documente privind solicitarile, distributia, transferul si retragerea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar din categoria/componenta echipamentelor informatice şi pentru comunicatii de date;
     - Documente privind propunerile referitoare la dotarea fortelor de ordine publica şi logistica sistemului de ordine publica;
     - Documente privind solicitarile de materiale consumabile si/ sau de intretinere;
     - Documente privind armonizarea legislatiei cu acqius-ului comunitar.

     Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate:

     In cazul in care o persoana se considera vatamata in drepturile sale, prevazute in Legea nr. 544/2001, aceasta poate face plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carui raza teritoriala domiciliaza sau in a carui raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice. Plangerea se face in termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevazut de art. 7 din. Legea nr. 544 /2001.

MODEL NOTIFICARE JANDARMERIE PENTRU ORGANIZARE ADUNARI PUBLICE ... [descarcare document]
MODEL RECLAMATIE ADMINISTRATIVA (1 ... [descarcare document]
MODEL RECLAMATIE ADMINISTRATIVA (2) ... [descarcare document]
RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII nr. 544/2001 IN ANUL 2014 ... [descarcare document]

Sistemul SIS II

Sistemul de informatii Schengen

Contactati-ne

Copyright © Inspectoratul de Jandarmi Judetean Tulcea. Toate drepturile rezervate.