Conditii de angajare/admitere


   In conformitate cu Legea nr. 550 / 13.12.2004 prevederile referitoare la personalul Jandarmeriei sunt urmatoarele:

 Personalul Jandarmeriei Romane se compune din personal militar si personal contractual;
 Personalul militar al Jandarmeriei Romane este format din: cadre militare, personal contractual si elevi ai institutiilor militare de invatamant;
 Cadrelor militare din Jandarmeria Romana li se aplica dispozitiile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare;
 Elevilor institutiilor militare de invatamant ale Jandarmeriei li se aplica prevederile Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii nr. 46/1996 privind pregatirea populatiei pentru aparare, cu modificarile si completarile ulterioare;
 Personalul contractual este supus reglementarilor din legislatia muncii, in masura in care prin prezenta lege nu se dispune altfel;
 Numarul posturilor de ofiteri, maistri militari, subofiteri si al personalului contractual din Jandarmeria Romana, in timp de pace si la mobilizare, se stabileste de catre ministrul afacerilor interne, in limita efectivelor aprobate prin hotarare a Guvernului;
 Mutarea, transferarea sau detasarea personalului se poate face in cazurile si in conditiile prevazute prin lege.

   Faceti click pe link-urile de mai jos pentru mai multe informatii, in functie de domeniul care prezinta interes pentru dumneavoastra:

   Conditiile legale de recrutare din sursa externa pentru persoanele care intentioneaza sa dobandeasca statutul de politist sau cadru militar in Ministerului Afacerilor Interne sunt urmatoarele:

 sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;
 sa cunoasca limba romana scris si vorbit;
 sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
 sa fie declarate "apt" din punct de vedere medical, fizic si psihic; verificarile privind starea de sanatate medicala, fizica si psihica sunt efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne;
 sa aiba varsta de minimum 18 ani impliniti, iar in cazul candidatilor la concursurile de admitere in institutiile de invatamant ale Ministerului Afacerilor Interne, sa ii implineasca in cursul anului in care participa la concurs;
 sa aiba studii corespunzatoare cerintelor postului pentru care candideaza, iar candidatii la concursurile de admitere in institutiile de invatamant ale Ministerului Afacerilor Interne sa fie absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinta din care sa rezulte faptul ca au sustinut si promovat examenul de bacalaureat;
 sa aiba un comportament corespunzator cerintelor de conduita admise si practicate in societate;
 sa nu aiba antecedente penale sau sa nu fie in curs de urmarire penala ori de judecata pentru savarsirea de infractiuni, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
 sa nu fi fost destituite dintr-o functie publica in ultimii 7 ani;
 nu au desfasurat activitati de politie politica, astfel cum sunt definite prin lege;
 indeplinesc conditiile prevazute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si completarile ulterioare;
 indeplinesc conditiile specifice pentru ocuparea prin concurs a functiei publice cu statut special.

   Nu pot fi incadrate din sursa externa ca politisti/cadre militare persoanele care au avut aceasta calitate, daca:

 au incetat raporturile de serviciu in conditiile art. 69 lit. c), h), i) si k) din Legea nr. 360/2002 , cu modificarile si completarile ulterioare;
 au fost trecute in rezerva in conditiile art. 85 lit. d), i), j), k) si ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare.

   La incadrarea din sursa externa ca politist sau cadru militar in posturi de specialitate prevazute cu profesii/ocupatii reglementate prin statute profesionale distincte, se vor aplica si cerintele acestor prevederi legale.

   Persoanele care au grade militare in rezerva pot fi recrutate in conditiile prezentului ordin numai in situatiile in care prin incadrare, potrivit nivelului studiilor, nu dobandesc grade militare mai mici decat cele avute in rezerva.

   Pentru participarea la concursul de ocupare a posturilor vacante candidatii vor depune la compartimentele de resurse umane din unitatile care efectueaza activitatea de recrutare documentele necesare pentru constituirea dosarului de recrutare.

MODEL Cerere de participare la concursurile de incadrare din sursa externa a posturilor vacante

   Conditiile legale de recrutare din sursa externa pentru persoanele care intentioneaza sa dobandeasca statutul de politist sau cadru militar in Ministerul Afacerilor Interne, precum si pentru persoanele care intentioneaza sa sustina examen de admitere in institutiile de invatamant ale Ministerului Afacerilor Interne sunt urmatoarele:

 sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;
 sa cunoasca limba romana scris si vorbit;
 sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
 sa fie declarate "apt" din punct de vedere medical, fizic si psihic; verificarile privind starea de sanatate medicala, fizica si psihica sunt efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne;
 sa aiba varsta de minimum 18 ani impliniti, iar in cazul candidatilor la concursurile de admitere in institutiile de invatamant ale Ministerului Afacerilor Interne, sa-i implineasca in cursul anului in care participa la concurs;
 sa aiba studii corespunzatoare cerintelor postului pentru care candideaza, iar candidatii la concursurile de admitere in institutiile de invatamant ale Ministerului Afacerilor Interne sa fie absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinta din care sa rezulte faptul ca au sustinut si promovat examenul de bacalaureat;
 sa aiba un comportament corespunzator cerintelor de conduita admise si practicate in societate;
 sa nu aiba antecedente penale sau sa nu fie in curs de urmarire penala ori de judecata pentru savarsirea de infractiuni, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
 sa nu fi fost destituite dintr-o functie publica in ultimii 7 ani;
 nu au desfasurat activitati de politie politica, astfel cum sunt definite prin lege;
 indeplinesc conditiile prevazute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si completarile ulterioare;
 indeplinesc conditiile specifice pentru ocuparea prin concurs a functiei publice cu statut special.

   Nu pot fi incadrate din sursa externa ca politisti/cadre militare persoanele care au avut aceasta calitate, daca:

 au incetat raporturile de serviciu in conditiile art. 69 lit. c), h), i) si k) din Legea nr. 360/2002 , cu modificarile si completarile ulterioare;
 au fost trecute in rezerva in conditiile art. 85 lit. d), i), j), k) si ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare.

   La incadrarea din sursa externa ca politist sau cadru militar in posturi de specialitate prevazute cu profesii/ocupatii reglementate prin statute profesionale distincte, se vor aplica si cerintele acestor prevederi legale.

   Persoanele care au grade militare in rezerva pot fi recrutate in conditiile prezentului ordin numai in situatiile in care prin incadrare, potrivit nivelului studiilor, nu dobandesc grade militare mai mici decat cele avute in rezerva.

   Criteriile specifice pentru recrutarea candidatilor la concursurile de admitere in institutiile de invatamant ale Ministerului Afacerilor Interne sunt urmatoarele:

 sa aiba varsta de pana la 27 de ani ,impliniti in anul participarii la concursurile de admitere pentru formarea profesionla ca militar;
 sa fi obtinut la purtare, in perioada studiilor liceale, media generala de minimum 8,00;
 sa nu fi fost exmatriculati pentru abateri disciplinare dintr-o institutie de invatamant;
 sa aiba inaltimea de minimum 1,70 m barbatii si 1,65 m femeile, cu exceptia candidatilor proveniti din liceele Ministerului Afacerilor Interne, numai pentru examenul sustinut in anul absolvirii; candidatii pentru institutiile de formare a ofiterilor si agentilor de politie de frontiera pentru specializarea marina trebuie sa aiba inaltimea de minimum 1,60 m.

   NOTA : in vederea participarii la concursurile de admitere in institutiile de formare a personalului Jandarmeriei Romane, candidatii vor depune la compartimentele de resurse umane din unitatile care efectueaza activitatea de recrutare, cererile tip de inscriere si rapoartele personale.

   Candidatii recrutati din sursa externa parcurg urmatoarele etape premergatoare desfasurarii concursului:

 completeaza cererea tip de inscriere la concurs si declaratia prin care confirma luarea la cunostinta despre conditiile de recrutare si masurile ce vor fi luate in cazul neindeplinirii acestora si isi exprima acordul pentru efectuarea verificarilor specifice;
 depun la dosarul de candidat, in termenul specificat de compartimentele care efectueaza recrutarea, documentele necesare potrivit procedurilor de resurse umane.

   Cadrele militare in rezerva, care au avut calitatea de cadre militare in activitate, pot fi recrutate in vederea rechemarii in activitate daca indeplinesc urmatoarele criterii:

 sa aiba cetatenia romana si domiciliul stabil in Romania;
 sa indeplineasca cerintele postului scos la concurs;
 sa cunoasca limba romana scris si vorbit;
 sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
 sa fie declarati apt medical, fizic si psihic (verificarile privind starea de sanatate medicala, fizica si psihica sunt efectuate de catre structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne);
 sa aiba un comportament corespunzator cerintelor de conduita admise si practicate in societate;
 sa nu aiba antecedente penale sau sa nu fie in curs de urmarire penala ori de judecata pentru savarsirea unei infractiuni;
 sa aiba inaltimea de minimum 1,70 m (candidatii barbati) si de minimum 1,65 m (candidatii femei);
 sunt confirmate in arme si specialitati militare corespunzatoare functiilor scoase la concurs;
 nu au fost trecute in rezerva pentru implinirea limitei de varsta in grad ori din motive imputabile lor.

   In cazul rechemarii in activitate candidatii vor depune la compartimentele de resurse umane din unitatile care efectueaza activitatea de recrutare documentele necesare pentru constituirea dosarului de recrutare.

   Pentru a participa la concursurile organizate in scopul ocuparii posturilor vacante de salariati civili, candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 sa aiba cetatenia romana şi domiciliul stabil in Romania;
 sa aiba varsta de minimum 18 ani;
 sa indeplineasca cerintele postului scos la concurs;
 sa nu aiba antecedente penale sau sa nu fie in curs de urmarire penala ori de judecata pentru savarşirea unei infractiuni;
 sa aiba un comportament corespunzator cerintelor de conduita admise şi practicate in societate;
 sa fie declarati apt medical, fizic şi psihic (verificarile privind starea de sanatate medicala, fizica şi psihica sunt efectuate de catre structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne);

   Pentru participarea la concursul de ocupare a posturilor vacante candidatii vor depune la compartimentele de resurse umane din unitatile care efectueaza activitatea de recrutare documentele necesare pentru constituirea dosarului de recrutare.

   MODEL Cerere de participare la concursurile de incadrare din sursa externa a posturilor vacante.

Autobiografie
CV-Europass

Sistemul SIS II

Sistemul de Informatii Schengen

Contactati-ne

Copyright © Inspectoratul de Jandarmi Judetean Tulcea. Toate drepturile rezervate.