Atributii


Jandarmeria Romana, prin structurile sale specializate, are urmatoarele atributii:


apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a proprietatii publice si private;
prevenirea si descoperirea infractiunilor si a altor incalcari ale legilor in vigoare;
combaterea actelor de terorism;
protectia institutiilor fundamentale ale statului;
executarea unor misiuni internationale.


   Potrivit Strategiei Ministerului Afacerilor Interne de realizare a ordinii si sigurantei publice, pentru cresterea sigurantei cetateanului si prevenirea criminalitatii stradale adoptata prin Hotararea nr. 196 din 17 martie 2005, modalitatile de actiune pentru asigurarea ordinii si sigurantei publice in Romania sunt stabilite in functie de interesele tarii, de resursele la dispozitie, de evolutia proceselor economice si politice, precum si de situatia operativa si potentialele amenintari la adresa ordinii publice.

   Jandarmeria si Politia reprezinta forte principale de ordine publica, abilitate prin lege sa exercite dreptul de politie al statului, reprezentand in acelasi timp componenta de baza a structurilor destinate sa gestioneze intreaga problematica din domeniul ordinii publice pe timp de pace sau pe timpul starii de urgenta.

   In ceea ce priveste termenul ORDINE PUBLICA , cuvantul "ordine" provine din limba latina "ordo, inis" si evoca ideea de dispozitie sau de succesiune regulata cu caracter spatial, temporal, logic, moral, estetic, iar in asociere cu alti termeni ( juridic, drept, public, stat, Constitutie ) a dobandit si o semnificatie juridica, vorbindu-se despre notiuni ca: ordine constitutionala, ordine de drept, ordine publica.

   In acest sens ordinea publica reprezinta starea de legalitate, de echilibru si de pace, corespunzatoare unui nivel socialmente acceptabil de respectare a normelor legale si de comportament civic, care permite exercitarea drepturilor si libertatilor constitutionale, precum si functionarea structurilor specifice statului de drept.

   Activitatile desfasurate de fortele de ordine pot consta in:

      MENTINEREA ORDINII PUBLICE care reprezinta un ansamblu de masuri, activitati si actiuni organizate si desfasurate cotidian de catre fortele de ordine si siguranta publica, pentru functionarea normala a institutiilor statului, protejarea si respectarea drepturilor fundamentale ale cetatenilor, a normelor de conduita civica, regulilor de convietuire sociala, a celorlalte valori supreme, precum si a avutului public si privat.

      ASIGURAREA ORDINII PUBLICE cuprinde masurile ce se intreprind pentru respectarea legalitatii, prevenirea si descurajarea unor actiuni care vizeaza tulburari sociale sau manifestari de violenta pe timpul adunarilor si manifestatiilor publice, activitatilor culturale si sportive, precum si altor manifestari similare cu participare de public numeros.

      RESTABILIREA ORDINII PUBLICE cuprinde un ansamblu de actiuni specifice, organizate si executate in timp de catre fortele de ordine publica, in raport de situatia creata, care se bazeaza pe folosirea mijloacelor si materialelor tehnice din dotare, avand drept scop readucerea situatiei la starea de normalitate.

   Activitatea structurilor din Jandarmeria Romana este concentrata pe respectarea legalitatii, a drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor asigurand totodata starea de echilibru social in societate.

   Structurile teritoriale specifice zonei litoralului Marii Negre, Deltei Dunarii si statiunilor balneare/ turistice, sunt destinate pentru a executa urmatoarele misiuni:

      participarea pe baza planurilor de cooperare cu alte institutii la mentinerea ordinii publice pentru prevenirea si constatarea infractiunilor si contraventiilor in statiunile de pe litoralul Marii Negre, in Delta Dunarii, in statiuni balneare si in alte zone ce prezinta interes pentru fortele de ordine;

      restabilirea ordinii publice in zona de responsabilitate in situatia producerii unor evenimente de o amploare si intensitate mica ; • asigurarea masurilor de ordine publica si de protectie a zonelor in care s-a produs sau exista pericolul iminent de producere a unor incendii, explozii ori a altor situatii de urgenta;

      participarea la limitarea si inlaturarea consecintelor dezastrelor naturale, tehnologice, de mediu sau complexe;

      participarea la prevenirea si combaterea incalcarii prevederilor legale privind protectia mediului;

      participarea la cautarea si salvarea persoanelor (turistilor) care se afla in pericol;

      apararea vietii, integritatii corporale si libertatii persoanei, a proprietatii publice si private, a intereselor legitime ale cetatenilor, ale comunitatii si ale statului.

   Jandarmeria Romana, in conformitate cu art. 19, alin. (1), din Legea nr. 550/2004 prin structurile sale specializate, are urmatoarele atributii:

      asigura, in conditiile legii, paza sau protectia si apararea obiectivelor, a bunurilor si valorilor de importanta deosebita, stabilite prin hotarare a Guvernului, si a obiectivelor apartinand Ministerului Afacerilor Interne, stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne;

      asigura, in conditiile legii, paza sau protectia transportului unor valori importante, precum si a transportului armelor, munitiilor, materialelor explozive, stupefiantelor, substantelor toxice sau radioactive ori al altor materii sau substante periculoase, definite astfel prin lege;

      participa la protectia corespondentei secrete pe timpul transportului acesteia pe intreg teritoriul Romaniei.

   In scopul asigurarii pazei si protectiei obiectivelor, bunurilor si valorilor, Jandarmeriei Romane, conform art. 56 din Legea nr. 333/2003 ii revin urmatoarele atributii principale:

      asigura paza cu efective de jandarmi a obiectivelor, bunurilor si valorilor, precum si a transporturilor unor valori importante sau speciale, stabilite prin hotarare a Guvernului sau, dupa caz, prin ordin al ministrului afacerilor interne , in conditiile prezentei legi;

      avizeaza planurile de paza si protectie la unitatile la care paza si protectia este asigurata cu efective de jandarmi si stabileste, dupa caz, necesitatea dotarii personalului implicat cu armament si munitie aferenta;

      acorda sprijin de specialitate in organizarea pazei si protectiei obiectivelor, bunurilor si valorilor, in pregatirea personalului de paza, asigura in mod gratuit armamentul necesar, in vederea dotarii personalului de paza, si urmareste executarea intocmai a masurilor stabilite prin planul de paza si protectie a institutiilor publice autorizate;

      asigura, prin inchiriere, contra cost, in limita disponibilului, armamentul necesar dotarii personalului de paza pentru celelalte unitati;

      organizeaza cursuri de calificare si avizeaza, dupa caz, planurile tematice de pregatire a personalului de paza si garda de corp;

      indruma si supravegheaza, dupa caz, executarea sedintelor de tragere cu armamentul din dotare al personalului de paza numai pentru unitatile unde functioneaza paza mixta cu jandarmi.

   Jandarmeria Romana este institutia specializata a statului, cu statut militar, componenta a Ministerului Administratiei si Internelor, care potrivit Legii 550/2004, art.19 (b) executa misiuni de asigurare a ordinii publice cu ocazia manifestarilor sportive care se desfasoara in spatiul public si care implica aglomerari de persoane, cu urmatoarele atributii:

      asigurarea masurilor de ordine publica pe traseele de deplasare catre stadioane, sali si alte locuri destinate desfasurarii competitiilor sportive;

      asigurarea masurilor de ordine publica in zona stadioanelor, salilor de sport si a altor locuri destinate desfasurarii competitiilor sportive, pana la perimetrul zonei delimitate de portile unde se controleaza biletele de acces;

      avizeaza masurile stabilite de organizatori pentru asigurarea ordinii si securitatii participantilor in interiorul locurilor de desfasurare a competitiilor sportive;

      stabileste impreuna cu organizatorii gradul de risc al manifestarii sportive;

      restabileste ordinea publica grav tulburata in interiorul locurilor de desfasurare a competitiilor sportive, atunci cand se produc acte de violenta intre participanti si sunt puse in pericol viata si integritatea corporala ale spectatorilor, jucatorilor, arbitrilor, oficialilor sau ale fortelor de ordine;

      evacueaza spectatorii din locurile de desfasurare a competitiilor sportive, in situatia in care desfasurarea manifestarilor in conditii de siguranta nu mai este posibila si a fost solicitat sprijin in acest sens de catre organizatori;

      evacueaza partial sau total spectatorii in situatia producerii de incendii, distrugeri, catastrofe, tulburare grava a ordinii publice sau ca urmare a altor situatii care pun in pericol viata, integritatea corporala ori sanatatea spectatorilor, jucatorilor, arbitrilor, oficialilor sau fortelor de ordine;

      permite accesul suporterilor in incinta stadionului in ziua meciului, la o ora ce va fi stabilita de catre fortele de ordine iar defluirea acestora va avea loc imediat dupa terminarea intalnirii;

      pentru evitarea tulburarii ordinii publice si prevenirea incidentelor de orice natura, fortele de ordine vor insoti grupurile de suporteri pe tot parcursul deplasarii la stadion si la inapoiere si vor lua toate masurile legale ce se impun atunci cand se constata tulburari ale ordinii publice;

      in cazul in care pe stadion in afara acestuia sau pe mijloacele de transport, membrii grupurilor cu suporteri au incalcat ordinea publica, sau au provocat distrugeri de bunuri ori valori, Jandarmeria in afara masurilor legale ce se impun a fi luate, va informa F.R.F. si L.P.F. cat si cluburile pentru a lua si masuri administrative conform reglementarilor pr op rii si a protocoalelor intocmite in acest sens.

   Asigurarea masurilor de ordine publica cu ocazia desfasurarii manifestarilor sportive are la baza prevederile CONVENTIEI EUROPENE, privind violenta si iesirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestatiilor sportive, in special la meciurile de fotbal, adoptata la Strasbourg la data de 19.08.1985 , ratificata prin Legea nr.53/1998.

   Deasemenea, in baza DECIZIEI CONSILIULUI EUROPEI nr. 384 din 25.04.2002 privind securitatea cu ocazia meciurilor de fotbal care au caracter international si a aquis-ului comunitar, cap. 24 "Justitie si afaceri internationale", Jandarmeria Romana a infiintat in luna martie 2003 Punctul National de Informare in Fotbal.

   Conform art.2 din Decizia Consiliului Europei nr. 384 din 2002, "Punctul National de Informare in Fotbal este insarcinat cu coordonarea si facilitarea schimbului de informatii intre serviciile de politie cu ocazia meciurilor de fotbal cu caracter international [.]".

Sistemul SIS II

Sistemul de Informatii Schengen

Contactati-ne

Copyright © Inspectoratul de Jandarmi Judetean Tulcea. Toate drepturile rezervate.